Sla je vleugels eens uit!
European Aviation Safety Agency Centraal Register Kort Beroepsonderwijs contact
facebook twitter Google+ Pinterest Instagram

Klachtenregeling

KLACHTENREGELING

FAB steekt veel tijd en energie in de kwaliteit van haar opleidingen. Hoewel FAB er naar streeft haar Cliënten de beste kwaliteit te leveren, kan het voorkomen dat de Cliënt een klacht heeft over een gevolgde opleiding.

In dat geval dient de Cliënt binnen 4 weken na de dag, waarop de betreffende cursus/les heeft plaatsgevonden, contact op te nemen met de directie van FAB via directie@breda-aviation.nl of via het kantooradres Bredasebaan 3, 4744 RZ te Bosschenhoofd. Bij overschrijding van de termijn van 4 weken, wordt de Cliënt geacht akkoord te zijn met hetgeen FAB heeft geleverd. Klachten worden geregistreerd bij FAB en volgens de standaard termijn van 5 jaar worden bewaard. Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld en zijn omwille van de privacy alleen inzichtelijk voor direct belanghebbenden.

Om de klacht in behandeling te kunnen nemen, dient de Cliënt de klacht duidelijk te omschrijven, alsmede naam, adres, woonplaats en telefoonnummer van de Cliënt te vermelden. Na ontvangst van de klacht, zal de directie van FAB zo snel mogelijk de ontvangst van de klacht aan de Cliënt bevestigen.

FAB streeft er naar de klacht altijd binnen 4 weken na ontvangst af te handelen. Indien FAB niet in staat is de klacht binnen deze termijn af te handelen, zal de Cliënt hiervan in kennis gesteld worden met vermelding van de reden en een nieuwe termijn. Tenslotte: Bij het indienen van een klacht, blijft de betalingsverplichting van de Cliënt in stand.

De directie neemt in het geval van een klacht de uiteindelijke verantwoording en beslissing. Indien de Cliënt het met de beslissing niet eens is, kan de Cliënt een schriftelijk verzoek indienen om de klacht door te sturen naar een externe, onafhankelijke mediator.

Externe onafhankelijke mediator: Mr F.J.H.M. Berndsen, Advocatenkantoor Van de Sande Berndsen, Wilhelminapark 1, 4818 SL BREDA.

Deze externe mediator beoordeelt de klacht en geeft zijn bevindingen en beslissing door aan beide partijen. De uitkomst van deze beslissing is bindend voor beide partijen en kan alleen via de rechter nog veranderd worden.